Poznáme rozhodnutie

Poznáme rozhodnutie

Páni a dámy, dovoľte nám podeliť sa s vami o radosť, že znovu a už po 17. krát sa nám, konkrétne hodnotiacej komisii oceňovania 2018,  podarilo vybrať TOP dobrovoľníkov, dobrovoľnícke skupiny, organizáciu, ale aj firmu, ktorá je naklonená podporovať dobrovoľnícke projekty a štartuje firemné dobrovoľníctvo.

Príklady výnimočných ľudí, ktorí prispeli k zlepšeniu života v Prešovskom kraji sa dozviete na odovzdávaní ocenení „Krajské srdce na dlani 2018“. Slávnostné stretnutie sme pripravili na 12. 12. 2018 v priestoroch reštaurácie SORAYA v Prešove so začiatkom o 15.00 hod.Akcia je určená pre pozvaných hostí.    

Vyjadrením vďaky a uznania pre všetkých dobrovoľníkov, dobrovoľníčky na Slovensku  je aj záštita nad oceneniami v jednotlivých krajoch, ktorú prevzal Mgr. Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Rovnako si vážime aj záštitu predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD.. Obaja aj takto vyjadrujú dôležitosť podujatia „Krajské srdce na dlani 2018“.

Len vďaka vám, ktorí ste o svojich kolegoch a priateľoch napísali, môžeme ukázať verejnosti, že DOBRO má stále miesto okolo nás, že DOBROvoľníci sú našim darom a sv. Mikuláš patrónom darcov.

 

V roku 2018 pripravila Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií novučičkú stránku, kde nájdete všetky informácie o oceňovaní na Slovensku. Link na video po kliknutí TU.  Podľa jednotlivých krajov si tam nájdete informácie či inšpiráciu. Určite ste zvedaví, čo sa deje u susedov, tak si pozrite aj webku www.srdcenadlani.sk.

Mediálny partner: RTVS: Rádio_ FM

Projekt je realizovaný v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.