Členstvo a Partnerstvo

Len vďaka spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ale aj samosprávou, či inými podporovateľmi sa nám darí efektívnejšie napĺňať naše poslanie – rozvoj dobrovoľníctva v Prešovskom kraji.

Snažíme sa prispieť k tomu, aby sme si dokázali vzájomne pomáhať, vytvárať lepšie podmienky pre aktívnych občanov, ale aj vzájomne sa učiť a povzbudzovať. To je jeden z dôvodov, prečo Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC) je jednou zo zakladajúcich organizáií  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií od  roku 2011. Viac pozri:   http://www.dobrovolnickecentra.sk/

Sme hrdí na našich partnerov a členov, ktorí neúnavne a každodenne vynakladajú snahu zlepšovať život v ľudí vo svojej komunite. Advokácia a vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva je prioritným cieľom PDC.

Zoznam členov a členských organizácií, ale aj partnerov nájdete v prílohe. Rovnako v prílohe nájdete prihlášku člena. Radi vás privítame. SPOLU DOKÁŽEME VIAC.