dobrovoľnícky program Puzzle

Dobrovoľnícky program „Puzzle“ je zameraný na doučovanie detí a trávenie času s deťmi z krízového centra Dorka v Prešove. Program prebieha individuálne, to znamená, že jeden dobrovoľník/čka sa venuje jednému dieťaťu - tomu istému počas celého pôsobenia v programe.

Ako prebieha dobrovoľnícky program

Vyškolení dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa s konkrétnym dieťaťom stretávajú raz týždenne na 2-3 hodiny priamo v priestoroch krízového centra. Pomáhajú mu s prípravou do školy, písaním domácich úloh, opakujú s ním prebrané učivo alebo s dieťaťom trávia čas hraním sa hier a rozprávaním o tom, čo za posledný týždeň zažilo. Medzi dieťaťom a dobrovoľníkom/čkou sa vytvára vzťah, ktorý je pre dieťa veľmi prospešný - zažíva pocit akceptácie a získava prostredníctvom osoby dobrovoľníka/čky pozitívny vzor.

Rola dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky v programe je podporná a v žiadnom prípade nie je náhradou rodičovskej roly. Aktivita dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky je viazaná na minimálne 1 školský rok.

Podmienky zapojenia sa do programu

Do aktivít dobrovoľníckeho programu „Puzzle“ sa primárne môžu zapojiť jednotlivci vo veku 18 - 30 rokov a jednotlivci v seniorskom veku (nad 50 rokov). Program je v prípade záujmu otvorený aj pre iné vekové kategórie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

Podmienkou pre zapojenie sa do programu je účasť na úvodnom stretnutí so záujemcami/kyňami o dobrovoľníctvo, vyplnenie základných kontaktných dotazníkov a osobný pohovor, ako aj účasť na bezplatnom zaškolení dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a supervíziách organizovaných dobrovoľníckym centrom. 

Základné požiadavky na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sú:

- vek nad 18 rokov

- trpezlivosť

- zodpovednosť voči programu a záväzkom z neho vyplývajúcim

- záujem o prácu so znevýhodnenými deťmi

- ochota a možnosť venovať 1 až 3 hodiny času týždenne

- schopnosť vytvoriť záväzok na jeden školský rok

Chcem sa zapojiť do programu

Ak máš chuť a záujem zapojiť sa do programu, ozvi sa nám na info@dobrovolnictvopo.sk