DAD 2018

DNI AKTÍVNEHO DOBROVOĽNÍCTVA 2018 (DAD 2018)

Už 10 rokov objavujeme DOBRO. Objav ho s nami. Buď superhrdinom, staň sa dobrovoľníkom.

Dni aktívneho dobrovoľníctva 2018, podujatie zamerané na propagáciu dobrovoľníctva  a dobrovoľníckych organizácií, sme realizovali v Prešovskom kraji už po 11-ty raz. Tento rok sa niesol v duchu hľadania superhrdinov, ktorých výnimočnou schopnosťou je ochota venovať svoj čas v prospech iných. Záštitu podujatiu udelila primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

V dňoch 17.9. – 29.9.2018 pripravilo 30 organizácií v Prešovskom kraji viac ako 40 dobrovoľníckych ponúk rôzneho typu, do ktorých sa mohol zapojiť ktokoľvek s chuťou vyskúšať si dobrovoľníctvo či spoznať prácu niektorej zo zapojených organizácií. Počas 2 týždňov sa skrášľovali záhrady, upratovali interiéry, natierali ploty. Dobrovoľníci pomáhali aj pri voľnočasových aktivitách pre deti, výstavných trhoch, pri čistení a obnove hradu, výrobe terapeutických pomôcok, sprevádzaní klientov zariadenia sociálnych služieb a ďalších aktivitách. 

Ponuka bola pestrá a na výzvu: „Buď hrdina. Staň sa dobrovoľníkom.“ zareagovalo 1157 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali viac ako 4700 hodín, čo pri použití hodnoty aktuálnej minimálnej hodinovej mzdy znamená, že títo ľudia venovali spoločnosti prácu v hodnote takmer 13 000€. Z hľadiska počtu zapojených ľudí tak patrí do trojice najúspešnejších ročníkov tohto podujatia.

Aktivity boli príležitosťou pre dobrovoľnícke organizácie prezentovať sa a získať nových dobrovoľníkov, ľuďom zas ponúkli možnosť nezáväzne vyskúšať angažovanie sa v nových oblastiach, získať kontakty a možno aj miesto pre uplatnenie svojich zručností. V Prešove, Sabinove, Bardejove, Svidníku, Humennom, Starej Ľubovni, ale aj na ďalších miestach sme poskytli dôkaz, že dobra je na svete stále dosť.

Podujatie je súčasťou národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorý koordinuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. V tomto ročníku sa doň zapojilo 6129 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, čo je doposiaľ najvyšší počet, odkedy sa podujatie plné dobrých skutkov na Slovensku organizuje.

Kampaň dotáciou podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v rámci aktivity Programy pre mládež 2014-2020, ktorý administruje  Iuventa - Slovenský inštitút mládeže .

ZOZNAM ZAPOJENÝCH ORGANIZÁCIÍ (podľa abecedy):

Barlička, Prešov

Centrum voľného času, Stará Ľubovňa

Detský domov, Prešov

Denný stacionár sv. Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves

Denný stacionár pre ŤZP, Sabinov

Dobrovoľnícke centrum Krajší deň, Humenné

Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa

Domov sociálnych služieb, Važecká 3, Prešov

DSS a Zariadenie podporovaného bývania, Hanušovce nad Topľou

Fusion, amatérsky spevácky zbor, Obišovce

Gréckokatolícka charita, Prešov

Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves

KMD- Fénix (pri Gymnáziu C.Daxnera), Vranov nad Topľou

Komunitné centrum RI,n.o., Prešov

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých, Prešov

Kreatívne vedy, Prešov

Krízové stredisko, Prešov

Nemocnica arm. generála L. Svobodu, Svidník

Nosíme deti v Prešove, Prešov

Regionálne centrum ochrany prírody, Prešov

Relevant, n.o., Prešov

Strážcovia pravých pokladov storočí, Veľký Šariš

Stredná odborná škola služieb, Prešov

Stredná zdravotnícka škola, Prešov

Únia žien Slovenska, krajská organizácia Prešov + všetky OO ÚŽS v rámci Prešovského kraja

Úsmev ako dar, n.o., Prešov

Základná škola, Komenského 22, Svidník

Základná škola, Chminianske Jakubovany

Zariadenie pre seniorov Náruč, Prešov

ZPS Cemjata, Prešov