DAD 2017

DNI AKTÍVNEHO DOBROVOĽNÍCTVA 2017 (DAD 2017)

Už 10 rokov povzbudzujeme verejnosť k zapájaniu sa do dobrovoľníctva.

Už 10 rokov podporujeme organizácie pri vytváraní kvalitných dobrovoľníckych príležitostí.

Už 10 rokov sa tešíme z každého, koho dobrovoľnícka skúsenosť obohatila, posunula, naplnila.

Za uplynulých 10 ročníkov sa počas DAD do dobrovoľníckej činnosti zapojilo 7.287 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali v 242 organizáciách z Prešovského kraja, kde odpracovali 25.812 hodín.  Hodnotení ročník DAD patrí k 3 najúspešnejším ročníkom, pričom si uvedomujeme, že nie všetky organizácie s ich program im nedovoľuje realizovať masové akcie.

Všetkým koordinátorm zapojených organizácií patrí naše veľké poďakovanie.. Ich angažovanosť a profesionalita inšpiruje ďalších a nás teší, že záujem pomáhať neklesá.