Krajské srdce na dlani 2018

Cieľom oceňovania je povzbudiť a oceniť dobrovoľníkov jednotlivcov, skupiny, ale aj organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a motivujú ich k dlhodobej dobrovoľníckej činnosti. Povzbudiť chceme aj firmy vytvárajúce podmienky pre zapájanie svojich zamestnancov do dobrovoľníctva (firemné dobrovoľníctvo) alebo podporujúce dobrovoľnícke projekty na území Prešovského kraja. Krajské srdce na dlani 2018 - KSnD má nový štatút, ktorý nájdete v prílohe spolu s nominačnými hárkami.

Nominácie prijímame do 15. novembra 2018 a možno ich podávať v 2 formách:

a) písomne – vyplnením a zaslaním nominačného hárku + 1fotografie z činnosti nominovaného, prostredníctvom Slovenskej pošty – platí dátum pečiatky pošty.

b) elektronicky – emailom – vyplnením a zaslaním nominačného hárku (tu vyžadujeme sken podpisov) vrátane fotografie z činnosti nominovaného.

Ocenenie sa udeľuje v týchto  kategóriách:

  • dobrovoľník/jednotlivec, ktorý viac ako 6 mesiacov bol zapojený do rôznych činností spoločenského života. Radíme tu aj  jednorazový alebo výnimočný a inšpiratívny čin jednotlivca.
  • skupina (kolektív), ktorá pracuje kompaktne pre jednu cieľovú skupinu a angažuje sa v kultúre, športe, sociálnej, ekologickej či inej oblasti. Skupina spolu vytvára hodnoty či inšpiruje okolie a zaslúži si našu pozornosť.
  • organizácia, ktorá dlhodobo (minimálne 2 roky) pracuje s dobrovoľníkmi, motivuje ich k dlhodobej činnosti a vytvára im adekvátne podmienky pre ich osobnostné napredovanie, vrátane zabezpečenia pozície koordinátora dobrovoľníkov.  
  • firma vytvárajúca podmienky pre svojich zamestnancov na zapájanie sa do dobrovoľníctva (firemné dobrovoľníctvo) alebo podporujúca dobrovoľnícke projekty na území Prešovského kraja. 

Slávnostné udeľovanie ocenení sa bude konať 12.12.2018 o 15:00 v reštaurácii Soraya v Prešove.

Záštitu nad podujatím prevzal PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.