O dobrovoľníctve

volunterr-original

Voluntarius - latinsky výraz - ochotný, naklonený. Z historického hľadiska ide o označenie osoby, ktorá sa podrobuje neplatenej príprave na povolanie.

V slovenských podmienkach môžeme povedať, že dobrovoľníkom a dobrovoľníčkou je človek, ktorý venuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech iných jednotlivcov, skupín, či organizácií, ktoré s touto pomocou súhlasia. Za túto činnosť nedostáva finančnú odmenu, ktorá je základom pre výpočet dôchodku. Pre dobrovoľníka a dobrovoľníčku je to čas, kedy odborne rastú, získavajú pocit zadosťučinenia, nové životné skúsenosti a zručnosti, či nové priateľstvá. 

Ak máte záujem o dobrovoľníctvo v zahraničí, potom určite uvítate vybrané možnosti dobrovoľníckej činnosti v zahraničí:
Európska dobrovoľnícka služba

Umožňuje mladým ľuďom vycestovať  do zahraničia a realizovať tak projekt EDS v niektorej z členských krajín Európskej únie, prípadne v ostatných krajinách sveta. Téma projektu môže byť rôznorodá a dotýkať sa oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie... Viac informácií o EDS vám poskytnú aj koordinátori, viac informácií nájdete na stránke organizácie Iuventa - Slovenský inštitút mládeže

Silnú pozáciu majú na Slovensku dobrovoľnícke centrá a je snahou mať takéto centrum v každom krajskom meste. Dobrovoľnícke centrum  je servisnou organizáciou, ktorá poskytuje služby pre verejnosť a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi. Monitoruje  dobrovoľníctvo, dobrovoľníkov a organizácie/projekty vo svojom kraji a poskytuje im konzultácie, pomoc dobrovoľníkov a vzdelávanie podľa potreby.

DOBROVOĽNÍCKE CENTRÁ NA SLOVENSKU:

  1. BANSKÁ BYSTRICA - Centrum dobrovoľníctva (Banská Bystrica)
  2. BRATISLAVA - Bratislavské dobrovoľnícke centrum
  3. KOŠICE - Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
  4. NITRA -  Nitrianske centrum dobrovoľníctva
  5. PREŠOV - Prešovské dobrovoľnícke centrum
  6. TRNAVA - Trnavské dobrovoľnícke centrum
  7. ŽILINA - Žilinské dobrovoľnícke centrum