Projekty v roku 2019

SLUŹBA DOBROVOĽNÍCTVU

Rok 2019

Prešovské dobrovoľnícke centrum po 11 rokoch oficiálnej činnosti v oblasti dobrovoľníctva obhájilo svoju pozíciu a patrí medzi subjekty, ktoré sa môžu uchádzať  o dotácie z Programov pre mládež MŠVVaŠ SR. Vďaka tomu…

Detaily projektu →