Krajské srdce na dlani 2016

V Prešove sme dňa  8. decembra 2016 uviedli do siene slávy ďalších 9 dobrovoľníkov, ktorí prispeli k rozvoju Prešovského kraja. Krajské srdce na dlani  (KSnD) je program, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o dobrovoľníctve a prestať ho vnímať ako okrajovú prioritu spoločnosti.

Preto sme s radosťou prijali 19 nominácií, z toho 13 nominácií bolo pre jednotlivca, 2 nominácie prišli na kolektív dobrovoľníkov a 4 nominácie na organizáciu, pričom 2 nominácie prišli pre rovnakú organizáciu. Hodnotiaca komisia (HK), ktorej predsedala Bc. Juliana Hajduková, vybrala TOP dobrovoľníkov za rok 2016, ktorých vám predstavíme v prílohe.  

Ambasádorkou podujatia  pre rok 2016 bola pani PhDr. Soňa Gaborčáková, poslankyňa NR SR, ktorá sa osobne prítomným prihovorila,  odovzdala mimoriadne ocenenia a zotrvala v diskusii s mladými ľuďmi, zaujímajúc sa o ich ambície. Prítomných prišiel pozdraviť aj pán Ing. Štefan Kužma, viceprimátor mesta Prešov, ktorý dobrovoľníkom poďakoval za ich obetavosť i vytrvalosť. Slávnostný charakter podujatia podčiarkol pán Milan Rendoš, multi-inštrumentalista,  hudobný redaktor Rádia Regina Východ. Predstavil niekoľko hudobných nástrojov a zahral na fujaru, klenot, ktorý je zapísaný  v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Vhodným predelom pri udeľovaní ocenení boli piesne speváčok, ktoré reprezentovali rôzne  oblasti východného Slovenska. Viac ako 70 účastníkov odchádzalo s dobrým pocitom, že ich práce neostala nepovšimnutá a zaslúžia si naše ĎAKUJEM.

Za 15. rokov oceňovania dobrovoľníkov pomáhajúcim v Prešovskom kraji sme čítali 240 príbehov, realizovaných projektov.  Uznania sa dostalo 88 jednotlivcom a 8 kolektívom dobrovoľníkov, či rodín. Ocenili sme aj 5 organizácií, ktoré sa dobrovoľníkom systematicky venujú. Pri tejto príležitosti sme vydali spomienkovú publikáciu „Strom dobrých skutkov“, ktorý za 15. rokov podrástol a verím, že naďalej sa bude rozvíjať a rásť. Materiál bol vydaný v rámci projektu podporeného z dotácie MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.