Aktuality

Národné oceňovanie

feb 26, 2021

Po prvýkrát sa odovzdajú ceny Srdce na dlani 2020 ako národné oceňovanie. V roku 2020 došlo k partnerstvu krajských dobrovoľníckych centier, Platformy DCO a národného dobrovoľníckeho centra CARDO, ktoré prepojili svoje tradičné…

Čítať →

Angažovaná škola

jan 31, 2021

Prvý ročník oceňovania materských, základných a stredných škôl a ich service learningových projektov pozná svoje výsledky. Odborná komisia už do prvého oceňovania prijala prekvapivé množstvo kvalitných projektov, vďaka čomu…

Čítať →

E poradňa

jan 22, 2021

Prešovská rozvojová agentúra informovala, že od 1.1.2021  poskytuje individuálne poradenstvo v E-poradni, ktorá poskytuje konzultácie pre prijímateľov sociálnych služieb v Dome kultúry, Nám Mieru 1, prízemie/č.d. 14…

Čítať →

Pokojné Vianočné sviatky prajeme Vám

dec 21, 2020

Čas sa nedá zastaviť, vrátiť ani kúpiť. Uberá nám zo života, ale aj z príležitosti. Sú však ľudia, ktorí nemrhajú svojim časom a venujú ho aj iným,  neznámym ľuďom. My takýchto ľudí poznáme a ďakujeme im.  Ďakujem…

Čítať →

SRDCE NA DLANI 2020

dec 10, 2020

Oceňovanie dobrovoľníkov s najstaršou tradíciou na Slovensku sa spája s uznaním pre jednotlivcov a skupiny z Prešovského kraja. Krajské srdce na dlani (KSnD) malo v tomto roku niekoľko nových prvkov. Po prvýkrát sa uskutočňuje…

Čítať →

Medzinárodný deň dobrovoľníctva

dec 5, 2020

Medzinárodný deň dobrovoľníctva – MDD (5. december) sa každoročne oslavuje, aby pripomenul nezištnú pomoc ľudí po celom svete. Vyhlásila ho OSN a táto myšlienka sa tak ujala, že v roku 2011 sa stal Európskym rokom…

Čítať →

ĽUDIA S VEĽKÝM SRDCOM

dec 3, 2020

Žijú medzi nami, nevyčnievajú z radu a predsa sú výnimoční. Iní než väčšina. To, že svoju energiu a čas dávajú niekomu inému, neberú ako obetu. Tvrdia, že dobrovoľníctvo je obojsmerný dar. Majú zo svojej činnosti radosť…

Čítať →

Nominácie boli ukončené.

nov 17, 2020

Nominácie na krajské ocenenie „ Srdca na dlani 2020“ bolo ukončené. Po prvýkrát vo všetkých krajoch Slovenska prebehlo prijímanie nominácií na ocenenia dobrovoľníkov a dobrovoľníckych projektov Srdce na dlani. V…

Čítať →

Vyhlásenie Platformy k zapájaniu dobrovoľníkov

nov 3, 2020

Počas celoplošného testovania pomáhali celú akciu zabezpečiť tisícky platených pracovníkov a pracovníčok z radov zdravotníkov, ale aj dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Chceme poďakovať všetkým za ich odhodlanie, energiu,…

Čítať →

Oceňme dobrovoľníkov, ktorí si to zaslúžia

okt 5, 2020

Pomaly sa blíži záver roka 2020 a s ním je každoročne spojené oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja. Aj v uplynulých mesiacoch bolo veľa príležitostí ako formou dobrovoľníckej práce vyjadriť solidaritu a ľudskosť.…

Čítať →