10 Kapitol o vývoji spoločnosti

10 Kapitol o vývoji spoločnosti

Publikácia 10 Kapitol o vývoji spoločnosti je novou publikáciou, ktorou viac ako 10 autorov popisuje vývoj za 20 rokov transformácie Slovenska v oblastiach, v ktorých sa dlhodobo profesionálne angažovali a naplno sa im venujú dodnes.
Publikáciu vydalo PDCS, o.z. a vznikla s podporou SlovakAid a Nadácie otvorenej spoločnosti NOS – OSF .  
Editor: Samuel Arbe
Autori: Dušan Ondrušek, Karolína Miková, Helena Woleková, Mária Zelenková, Martin Bútora, Zora Bútorová a ďalší.
Na stiahnutie na linke:  http://www.pdcs.sk/files/file/10_kapitol_SK_.pdf.