Aj Prešovský kraj sa zapojil do Týždňa dobrovoľníctva 2021

Aj Prešovský kraj sa zapojil do Týždňa dobrovoľníctva 2021

Aj v Prešovskom kraji sa diali dobré skutky

Prešovské dobrovoľnícke centrum spoluorganizovalo už 13. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa konal od 16. do 22. septembra 2021. Desiatky organizácií z Prešovského kraja aj tento rok otvorili množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Do Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa v Prešovskom kraji zapojilo celkovo 505 účastníkov.

Video z reportáže o TD2021 nájdete tu.

Prešovské dobrovoľnícke centrum má už niekoľko rokov na starosti organizáciu kampane práve v Prešovskom kraji. Je ambasádorom dobrovoľníctva v kraji, pričom sa venuje nielen organizovaniu Týždňa dobrovoľníctva, ale propaguje, vzdeláva a šíri osvetu v oblasti dobrovoľníctva počas celého roka. 

Už druhý rok po sebe sa konal Týždeň dobrovoľníctva za netradičných podmienok. Bezpečnostné opatrenia eliminovali aktivity so zapojením ohrozených skupín a jednotlivých aktivít sa mohol zúčastniť obmedzený počet ľudí. 37 zaregistrovaných organizácií umožnilo záujemcom zapojiť sa do športových aktivít s deťmi či seniormi, upratovať a skrášliť okolie, renovovať altánky alebo maľovania v interiéri.  Do Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa v Prešovskom kraji zapojilo celkovo 505 účastníkov.

„I keď sa do aktivít zapojilo menej dobrovoľníkov a dobrovoľníčok ako po iné roky, ráta sa každý dobrý skutok. Práve v týchto ťažkých časoch je dôležité vytrvať a aj naďalej prinášať pozitívne príklady, uvádza Denisa Rohunová, koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v Prešovskom kraji.

„Týždeň dobrovoľníctva v našom kraji nás prekvapil zapojením sa nových organizácií a množstvom ponúk, z ktorých si každý mohol vybrať. Urobilo sa kopec užitočnej práce a niektoré organizácie našli dlhodobých dobrovoľníkov. Upravili sa areály zariadení pre seniorov a znevýhodnených, okolia škôl, pomáhalo sa na hrade, stromy v nemocnici sa obliekli do farieb, vyčistili sa ihriska, lesoparky a cyklochodníky, vyrobili sa darčeky predčasne narodeným deťom a vďaka kreativite pracovníkov mohli dobrovoľníci spríjemniť čas klientom sociálnych služieb a deťom či mladým z marginalizovaných komunít.

Milým darčekom (zľavou na nákup či vstup do lanového centra a i.) mohli organizácie obdarovat dobrovolnikov vďaka štedrosti sponzorov. 

Vďaka aktívnemu prístupu pedagógov si dobrovoľníctvo vyskúšali mladí ľudia zo stredných škôl a pripravili napríklad športovo-zábavný program pre seniorov, alebo prispeli svojim mladým duchom pri príprave propagačných materiálov. 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali ale aj koordinovali aktivity, za nadšenie, energiu a flexibilitu,“ dodáva Janka Šolcová, koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v Prešovskom kraji.

Niektoré z reakcií zapojených organizácií:

„Prihlásilo sa nám dosť dobrovoľníkov, ale niektorí len prisľúbili a potom neprišli, ale našlo sa mnoho návštevníkov hradu, ktorí, keď nás uvideli, hneď sa pridali. A práve  to bolo super, spontánnosť ľudí.“

„Chcem sa ešte raz poďakovať za možnosť zapojiť sa do tohto podujatia. Ide o naozaj dobrý projekt, dúfame, že sa budeme môcť zapojiť aj budúci rok.“

„ I keď cez prihlasovací systém týždňa dobrovoľníctva sa nám síce nik neprihlásil, podarila sa nám jedna pecka vec, nájsť dobrovoľníkov priamo z minority.“

„Vďaka týždňu dobrovoľníctva máme 2 mladé gymnazistky ako nové dobrovoľníčky do skupiny. Akcia vyšla, radosť veľká. Prajem všetkým, aby aj z ostatných konaných podujatí mali tak dobré dojmy ako my.“

...aj ja sa chcem poďakovať, lebo počas týždňa dobrovoľníctva sa nám prihlásila síce iba 1 pani - ale je taká super a ochotná do dhodobej spolupráce, že stojí za 20 nových dobrovoľníkov :))Pomáha nám s dizajnom centra... - presne takého človeka sme potrebovali :)

 

V poradí už 13. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s ďalšími krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Trenčianske dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum. 

Do národnej kampane Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa zapojilo197organizácií a celkovo2280účastníkov. Tohtoroční účastníci Týždňa dobrovoľníctvavenovali celkovo takmer6555hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje približne 32 316 - tisíc eur* venovaných dobrovoľníctvu. 

„Opäť sa ukázalo, že solidarita Slovákom a Slovenkám nie je cudzia a chuť nezištne pomáhať je úprimná a veľká. Všetkým účastníkom a účastníčkam, ktorí sa napriek koronavírusu tohtoročných aktivít zúčastnili, ďakujeme,“uvádza Petra Gerhartová, Predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra.

Týždeň dobrovoľníctva 2021 je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, z dotácie od Mesta Prešov, s podporou od firmy Fecupral spol. s r.o., OZ Záleží nám na vás, Odváž(e)ne - bezobalový obchod v Prešove, LIBRESSO BOOKS & COFFEE, Lanové centrum OUTDOOR PARK Prešov.

 

Partnerom v Prešovskomkraji je:
Kontakt: Prešovské dobrovoľnícke centrum, Petra Gerhartová, petra.gerhartova@gmail.com,  0910 542 333

*údaj vychádza z prepočtu odpracovaných hodín a hrubej mzdy za rok 2020 v príslušnej platovej triede klasifikácie zamestnaní – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci