Ako dopadol Okrúhly stôl ?

Ako dopadol Okrúhly stôl ?

Dňa 18. marca 2015 prišlo 25 zástupcov mimovládnych organizácií (MVO) z Prešova a z Prešovského kraja a účasť prijali aj poslanci:  PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., predseda komisie sociálnej a bytovej, poslanec MsZ Mgr. Martin Matejka, MBA a za odbor sociálnych služieb MsÚ Prešov Mgr. Iveta Dulinová.Diskutovalo sa hlavne o zlepšení vzájomnej informovanosti medzi MVO na území mesta Prešov, hľadali sa efektívnejšie formy komunikácie medzi samosprávou mesta Prešov a MVO a v neposlednej miere potreba udržateľnosti neziskového sektora a organizácií, ktoré pomáhajú naplniť ciele rozvoja mesta Prešov v rôznych oblastiach v živote občanov. Viac si prečítate v priloženom článku.

Prílohy na stiahnutie