Angažovaná škola

Angažovaná škola

Prvý ročník oceňovania materských, základných a stredných škôl a ich service learningových projektov pozná svoje výsledky. Odborná komisia už do prvého oceňovania prijala prekvapivé množstvo kvalitných projektov, vďaka čomu určila až šesť finalistov, ktorí získali oficiálnu značku Angažovaná škola. Spomedzi nich vybrala rovno dvoch víťazov.

Kompletné výsledky, zloženie odbornej komisie a podrobný prehľad ocenených projektov nájdete na oficiálnom webe www.angazovanaskola.sk.

Národné oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice. Na prvý ročník tejto ceny Slovensko poslalo šesť svojich zástupcov. Naše domáce školy a ich projekty potvrdili svoju kvalitu aj v medzinárodnej konkurencii, keď celkové 2. miesto obsadila Základná škola zo Zemianskej Olče a mimoriadnu cenu k tomu získal finalista slovenského národného kola - Základná škola s materskou školou Komenského z Popradu.

Platforma DCaO sa v tomto roku púšťa do zintenzívnenia podpory stratégie service learning na školách. Už teraz vás pozýva na prvé tohtoročné online vzdelávanie Service_Learning, aby úspešnosť školy a jej kvality bola vyššia. Na tréning sa môžete prihlásiť do 10/02/2021. Podrobnejšie informácie sú v letáku, ktorý nájdete v prílohe.  Prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára  https://forms.gle/SKQkkrhfZxwFTz1C8


Značka Angažovaná škola sa postupom rokov stane jedným z ďalších rozhodujúcich ukazovateľov pre žiakov či rodičov pri výbere kvalitnej školy, keď naznačí prístup školy ku žiakom a jej záujmu pripraviť ich čo najlepšie na život.