April 17th, 2013

April 17th, 2013

Mimovládne organizácie pôsobiace na území mesta Prešov sa spojili, aby umožnili verejnosti bližšie spoznať nielen pomáhajúce organizácie, ale aj tie, ktoré sa venujú vzdelávaniu, osvete a podporným skupinám.  Dňa 23. mája v čase od 10.00 – 14.00 hod., v PKO Čierny orol v Prešove môžete vidieť a kúpiť si výrobky ľudí z chránených dielní a MVO. Kúpou týchto výrobkov potešíte seba, ale zároveň prispejete k udržateľnosti zariadení, ktoré pomáhajú handicapovaným ľuďom v našom meste. Viac informácií nájdete v prílohe.