Asignačná daň

Asignačná daň

Zákon o dobrovoľníctve priniesol výhody pre organizácie, ktoré patria do zoznamu prijímateľov 2%. Fyzické osoby/dobrovoľníci, ktorí za predchádzajúci rok odpracovali minimálne 40 hodín formou dobrovoľníckej činnosti môžu asignovať 3% z daní z príjmu tým organizáciám, ktoré sú v zozname prijímateľov asignačnej dane.

Ak ste dobrovoľník/čka a radi by ste túto možnosť využili, musíte požiadať organizáciu, kde ste aktivitu vykonávali, aby  Vám vystavila potvrdenie o odpracovaní týchto hodín. Presný rozpis nemusí byť v potvrdení uvedený, úplne stačí výsledný súčet, teda minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.  

Organizácie by si však - najmä pre prípad potreby z pohľadu 3 % - mali viesť evidenciu hodín odpracovaných jednotlivými dobrovoľníkmi. 

Potrebné vzory tlačív nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/.