Bezplatné školenie pre MNO

Bezplatné školenie pre MNO

pozývame Vás na sériu bezplatných školení pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) na témy:

·   projektový manažment ;  ·   finančný manažment;   ·   základy verejného obstarávania

 Tieto témy sú dôležité z pohľadu pripravovaného mechanizmu akreditácie MNO, ktoré majú v budúcnosti záujem uchádzať sa o verejné zdroje (asignácia 2%, dotácie, grantové schémy samospráv, projekty financované zo štrukturálnych fondov a pod.).

Odbornosť, posudzovanú v rámci akreditácie, máte teraz možnosť získať bezplatne.

 Viac informácií, ako aj prihlášku ​nájdete na www.cvno.sk/aktivity/ .   Začína sa už v septembri.

​Kontakty v prípade vašich otázok ku školeniam:

cvno@cvno.sk

info@cvno.sk

Danica Hullová, 0905 489 356​

Školenia sú realizované v rámci národného projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO“, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.   Viac o ​​projekte ako aj ​akreditácii MNO sa dozviete na www.tretisektor.gov.sk