DAD Informačný seminár

DAD Informačný seminár

Informačným seminárom, ktorý sa uskutočnil dňa 7.09.2017, sme odštartovali intenzívu prípravu na Dni aktívneho dobrovoľníctva v Prešovskom kraji. Všetko pod heslom: „DOBRO DOŠLO? DOBRO NEDOŠLO! DOBRO PRÍDE DO PREŠOVSKÉHO KRAJA v čase od 16.9.-6.10.2017.“ Pridajte sa aj VY !

Lídri zapojených organizácií (28 subjektov) dostali inštrukcie, ktoré im uľahčia organizačnú i materiálnu stránku realizovaných aktivít. V prílohe nájdete Inštruktážny list k DAD (na čo nezabudnúť) a usmernenie k refundácií materialových výdavkov. Nájdete tu aj dôležitý dokuement - prezenčnú listinu podujatia, Dohodu o partnerskej spolupráci nevyhnutnú k refundácii časti nákladov, ale aj podmienky súťaže určenej dobrovoľníkom. Výhru budeme žrebovať z doručených PREUKAZOV DOBROVOĽNÍKA (donesú organizácie) a výherca sa môže tešiť na zážitkovú cenu.

Ak by ste potrebovali ešte spresniť nejasnosti informujte sa emailom: info@dobrovolnictvopo.sk alebo telefonicky 0907 125 177.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.