ĎAKUJEME VÁM

ĎAKUJEME VÁM

Ďakujem vám za vašu priazeň, podporu a spoluprácu, ale aj váš porofesionálny prístup pri zapojení sa do našich projektov. 

Želáme Vám čarokrásne Vianoce, šťastný rok 2020. Prajeme veľa pracovných a osobných úspechov, veľa zdravia a elánu do realizácie ďalších projektov, na ktorých budete pracovať v magickom roku 2020. 

S úctou za celý tím dobrovoľníkov želá Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC, o.z.