Ďakujeme za rok 2016

Ďakujeme za rok 2016

ĎAKUJEME Vám za spoluprácu v uplynulom roku 2016. Nech Vám nový rok prinesie PEVNÉ ZDRAVIE, veľa osobných i pracovných úspechov, skvelé nápady a elán na každý deň roku 2017.

Prajeme Vám úprimne, zo srdca vrelého, 

radostné Vianoce a hojnosť všetkého dobrého.

To Vám želá kolektív PDC