Deformujú financie dobrovoľníctvo?

Deformujú financie dobrovoľníctvo?

Odpoveď sa dozviete, ak príjmete pozvanie k okrúhlemu stolu. Ten je určený pre zástupcov MNO, ktorí s dobrovoľníkmi pracujú a angažujú ich vo svojej práci. Skúsenosti z programov podporujúcich dobrovoľníctvo ako aj príležitosti pre zapojenie dobrovoľníkov predstaví:  PhDr. Laura Dittel, riaditeľka/správkyňa Karpatskej nadácie so sídlom v Košiciach. Ďalšie informácie o stave dobrovoľníctva v Prešovskom kraji i Slovensku predstaví Juliana Hajduková, predsedníčka PDC.  Stretneme sa dňa 14. marca 2016 v Prešove o 14.00 hod.  v Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove. Presnejšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.