Deň Európy

Deň Európy

Prešovské dobrovoľnícke centrum hľadá dobrovoľníkov z radov študentov, nezamestnaných, či iných ochotných ľudí pri realizácii akcie Deň Európy, ktorá sa bude konať v Prešove dňa 13.05.2014 na Hlavnej ulici v čase od 9.00 – 13.00 hod. Prosíme záujemcov prihlásiť sa do 20.04.2014 na kontakte:info@dobrovolnictvopo.sk

Popis činnosti dobrovoľníka:
evidencia a zapisovanie súťažiacich, príprava stanovišťa a jeho zabezpečenie počas súťaže, pomoc pri vyhlasovaní výsledkov a pod.

Prínos pre dobrovoľníkov:
- skúsenosti s organizovaním podujatí
- skúsenosti s prácou s deťmi aj s dospelými ľuďmi 
- v prípade záujmu vieme poskytnúť potvrdenie o účasti na akcii a o práci, ktorú dobrovoľník vykonával, pre doplnenie do CV