Deň tradícií

Deň tradícií

Hľadáte zaujímavé miesto, kde ste ešte neboli. 

Tak príďte do obce M I K L U Š O V C E, kde sa koná   D E Ń   T R A D I C I Í

Zaujímavý program začína o 15:00 hodine a končí večernou veselicou.

Všetci ste srdečne vítaní.