Deň Zeme

Deň Zeme

22. apríl je každoročne oslavovaný ako DEŇ ZEME. V tento deň  sa vo všetkých kútoch zemegule konajú rôzne akcie, kampane zamerané na globálne problémy životného prostredia a smerujúce k jeho ochrane. Chýbajú však lokálne aktivity, ktoré by podporila samospráva, či špecializovaná štátna správa. Viac o histórií i aktivitách v roku 2015 nájdete v prílohe.