Informačné dni o dobrovoľníctve

Informačné dni o dobrovoľníctve

V rámci činnosti našej organizácie Vás chceme informovať o možnosti realizovať vo vašej škole diskusiu o dobrovoľníctve.
Ponuka je otvorená do konca júna 2017, čo znamená,  že termín na realizáciu si vyberie škola (ZŠ, SŠ) podľa svojich potrieb.
Našou snahou je neformálnym spôsobom korigovať a usmerňovali pohľady žiakov na tento svet a ukázať im aj formu zapojenia sa do procesov zmien.
Téma je vhodná do predmetov občianska výchova, dejepis, či triednicka hodina.
Táto aktivita je podporená projektom z MŠVVaŠ SR, takže nebude finančnou záťažou pre vašu školu.
Viac informácií i prihlášku nájdete v prílohe.