Dni aktívneho dobrovoľníctva

Dni aktívneho dobrovoľníctva

Školy, MNO, iné organizácia, ktoré potrebujete pomôcť, zapojte sa aj v roku 2016 do "Dni aktívneho dobrovoľníctva - DAD". Je to celonárodná a vzájomne užitočná kampaň.  DAD  začnú v septembri a dobrovoľnícke aktivity sa budú v Prešovskom kraji realizovať od 16.09. - 5.10.2016, podľa vašej potreby. Vaše konkrétne ponuky na aktivity do ktorých sa môžu zapojiť aj nové tváre - dobrovoľníci, by sme radi poznali do 26. 08. 2016. Len tak ich môžeme propagovať v regionálnych médiách, ale aj na našej i vašej web.stránke. Úspech je  zaručený, ak sa všetci zaktivizujeme. Za pokus to určite stojí.
V priloženej výzve sú podrobnejšie informácie, ale ak tam niečo chýba, alebo nie je jasné, smelo sa pýtajte.
Prikladám aj tabuľku do ktorej napíšte požadované informácie.