POZÝVAME na Dni aktívneho dobrovoľníctva 2017

POZÝVAME na Dni aktívneho dobrovoľníctva 2017

Prvé aktivity realizované počas DAD - Dni aktívneho dobrovoľníctva štartujú v Prešove, Malom Šariši, vo Svidníku a v obci Miklušovce. Pomáhať sa bude aj v iných mestách a obciach Prešovského kraja. Všetky ponuky nájdete v prílohe, alebo podľa lokalít aj na linke:  http://www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitosti-dobrovolnictva.

V dňoch 16.9. – 6.10.2017 pripravia neziskové, štátne aj verejné inštitúcie v celom Prešovskom kraji množstvo dobrovoľníckych ponúk rôzneho typu, do ktorých sa bude môcť zapojiť ktokoľvek s chuťou vyskúšať si dobrovoľníctvo či spoznať prácu niektorej zo zapojených organizácií.

Teší sa na vás 28 organizácií, kde sa môžete zapojiť a zároveň vyhrať zážitkovú cenu. Viac vám povedia koordinátori v každej organizácii.

Do tohto ročníka DAD prihlásilo svoje ponuky 28 organizácií. Počas uplynulých 9 ročníkov podujatia v Prešovskom kraji svoje brány otvorilo a dobrovoľnícke príležitosti pripravilo 214 organizácií, v ktorých pomáhalo 6 154 dobrovoľníkov pri sadení stromčekov, sprevádzaní seniorov, úprave interiérov a exteriérov, administratívnych prácach, animátorských aktivitách atď.

Ďalšie informácie o Dňoch aktívneho dobrovoľníctva v Prešovskom kraji poskytne organizátor podujatia – Prešovské dobrovoľnícke centrum.

V prílohe je k dispozícií aj tlačová správa.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.