DNI MESTA PREŠOV A DOBROVOĽNÍCI

DNI MESTA PREŠOV A DOBROVOĽNÍCI

Mesto Prešov a PKO pripravilo počas DNÍ MESTA PREŠOV 2017 veľkolepý týždeň, kedy centrum mesta ožilo bohatým a pestrým kultúrnym programom, remeslami, hrami a zábavou. Tohtoročné DMP sa niesli  v znamení 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove a táto spomienka sa odrazila v historický sprievod mestom, ktorý sa uskutočnil v sobotu 10. júna 2017.

V sprievode domininovali dobrovoľníci, ktorí predstavovali jednotlivé historické udalosti. Tabule označovali rok, v ktorom sa udalosť udiala a začínali sme rokom 1299 - sokoliari sv. Bavona. Rok 1687 – Carafove jatky predstavili  4 bubeníci ZUŠ J.Pöschla a štyria kati. Divákov zaujal aj rok 1945 – oslobodenie Červenou armádou,  ktorý zabezpečoval  Prešovský klub vojenskej histórie Dukla. Rok 1948 vnímame ako nástup komunizmu -  symbolom bol traktor s vlečkou, na zaujímavosti mu pridali aj členovia folklórneho súboru Rozmarija so svojím vystúpením. Dobrovoľníci z Prešovského dobrovoľníckeho centra,  OZ Cesta a život, OZ Aksen, Klubov seniorov Prešov - Sekčov a  N.Šebastová, ale aj OZ Venuše i Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom, reprezentovali rok 1969 ako rok normalizácie a rok 1989 ako rok pádu komunizmu. Škoda, že počasie skomplikovalo priebeh a čas realizácie podujatia. Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme za ochotu prísť a vytrvať.