Dobrá správa

Dobrá správa

Dobrou správou je, že prijímateľom 2% bude v histórii asignovania výnosu dane z príjmov poukázaný tento rok najväčší obnos peňazí.

Tretí sektor získal podľa predstaviteľov MF SR vlani z asignovania výnosu dane z príjmov za rok 2015 celkovo 61,6 milióna eur, čo je nárast oproti roku 2014 o 7 mil. eur. Jedným z hlavných dôvodov rastu je vyšší výber daní, stabilizácia 2% dane práve cez podpísané Memorandum a zvyšujúca sa dôvera ľudí v tento inštitút.

Firmy a podnikatelia podporili zo svojich daní neziskové organizácie sumou 34,6 mil. eur a od fyzických osôb získali zhruba 27 mil. eur.

Informácie odzneli na rokovaní medzi MF SR a signatármi Memoranda, konaného dňa 30. januára 2016. Na záver rokovania obe strany diskutovali o aktuálnej situácií pokiaľ ide o spustenie charitatívnej lotérie. Minister financií a signatári Memoranda sa dohodli na začatí vzájomných konzultácií ohľadom nájdenia mechanizmu na jej spustenie v prostredí Slovenskej republiky. 

Kontakt:

JUDr. Peter Haňdiak – 0905 611 868;    Ing. Alexandra Gogová (riaditeľka tlačového odboru MFSR) – 02/5958 1111

Zdroj: http://itretisektor.sk/clanok 5194/TANS__Tlacova_sprava_k_stretnutiu_medzi_ministrom_financii_SR_a_signatarmi_Memoranda.html