DOBRO rastie v SRDCI človeka

DOBRO rastie v SRDCI človeka

Príklady výnimočných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, skupín a organizácií, ktorí prispeli či stále prispievaú k zlepšovaniu života vo svojom okolí, hľadáme v Prešovskom kraji už 16. rokov. V tomto roku sme spoznali 21 príbehov z ktorých hodnotiaca komisia vybrala TOP dobrovoľníkov, skupinu i organizácie, ktoré sme predstavili na slávnostnom stretnutí dňa 12. 12. 2017 v Prešove. Krátky prehľad o činnosti ocenených nájdete v bulletíne, ktorý je v prílohe.

Podujatie sa konalo pod zátitou Ing. Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov. Aj týmto pani primátorka vyjadrila záujem a podporu aktivitám, ktoré smerujú k rozvoju dobrovoľníctva. Slávnostným popoludním sprevádzala Mgr. Veronika Slaninková, moderátorka a redaktorka RTVS Regina Východ, Košice. Prítomných potešila folklórna skupina Rozmarija, ktorá pracuje pod vedením pani Mgr. Danky Kovalčíkove a reprezentuje CVČ v Prešove.

 

Prílohy na stiahnutie