Dobrovoľníci (ne) padajú z neba! - školenie manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Dobrovoľníci (ne) padajú z neba! - školenie manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Dobrovoľníci (ne) padajú z neba! Školenie manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Tréning je určený pre koordinátorov dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou, zástupcov mimovládnych a verejných organizácií a všetkých, ktorí si chcú zlepšiť svoje kompetencie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov.

Kedy? dve nadväzujúce školenia - streda 10. a 24. novembra 2021 v čase 11:00 - 15:00.

Kde? online (link na školenie pošleme pár dní pred začiatkom školenia)

Čo sa dozviete? Dobrovoľníci - potrebujeme ich, ale ako sa k nim dostať? Ako sa pripraviť na ich príchod? Čo všetko robiť, aby dobrovoľníci ostali motivovaní a udržali sme si ich dlhodobo? O tom všetkom sa dozviete od skúsenej koordinátorky Ivany Vojtašekovej.  

Účastníci budú aktívne pracovať na vypracovaní vlastného plánu práce s dobrovoľníkmi

  • Prezentácia výsledkov malého prieskumu „čo motivuje mladých ľudí k dobrovoľníctvu“
  • Konkrétne vyjadrenia aktívnych dobrovoľníkov „prečo byť dobrovoľníkom“
  • Poskytnutý pracovný materiál – „pracovný list“, PowerPoint
  • Bonus – detaily, na ktoré je potrebné myslieť pri spolupráci s dobrovoľníkmi

Témata: 1blok - MOTIVÁCIA ORGANIZÁCIE MAŤ DOBROVOĽNÍKOV, NÁBOR DOBROVOĽNÍKOV; 2.blok - KOORDINOVANIE DOBROVOĽNÍKOV, KONTAKT S DOBROVOĽNÍKOM PO UKONČENÍ SPOLUPRÁCE.

Cena celého školenia je 5€. Výnimočne nízka cena je z dôvodu finančnej dotácie z Ministerstva školstva VVaŠ SR.

Termín prihlásenia:  do 05. 11. 2021. Absolventom poskytneme potvrdenie o absolvovaní tréningu. Záujem o školenie potvrdte mailom na dobrovolnictvopo@gmail.com.

 

Tento projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2021”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.