Dobrovoľníctvo a mladí ľudia

Dobrovoľníctvo a mladí ľudia

Tento názov nesie bakalárska práca Kristíny Strečanskej, ktorá je študentku Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Študenta nás požiadala o zverejnenie dotazníka, ktorý je smerovaný mladým ľuďom - stredoškolákom, ktorý môžete vyplniť  elektronicky na linke:    https://docs.google.com/forms/d/1fSDiLkmaJjJKilIXOrLC71fh3alQiXehYQUAIXVLpz8/edit

Nie je to nič náročné. Smelo do toho.