Dobrovoľníctvo - Nápad pre 3 generácie

Dobrovoľníctvo - Nápad pre 3 generácie

Chcete poskytnúť pomoc konkrétnym ľuďom?

Pripojte sa k nám! 

Finančnú pomoc poskytne Poštová banka svojím grantom. 

Grantový program na podporu dobrovoľníckych aktivít tematicky zameraný na prepájanie 3 generácií: mladí ľudia - rodiny - seniori s názvom "Nápad pre 3 generácie."  Program bude otvorený 2.9.2014.   

Viac informácií nájdete v prílohe.