Dobrovoľníctvo otvára dvere

Dobrovoľníctvo otvára dvere

Radi by sme Vás pozvali na medzisektorový seminár na tému Dobrovoľníctvo otvára dvere s pánom Jozefom Jarinom – správcom Komunitnej nadácie Bardejov a Julianou Hajdukovou, predsedníčkou  Prešovského dobrovoľníckeho centra v Prešove.Stretneme sa 2. februára 2016(utorok) v priestoroch Slovenského červeného kríža na Jarkovej 45 v Prešove. V prípade záujmu vás prosíme o prihlásenie sa do 1.02.2016. Viac informácií je v pozvánke.