Dobrovoľníctvo verzus práca

Dobrovoľníctvo verzus práca

Radi by sme vás pozvali na diskusiu k téme : Dobrovoľníctvo verzus práca.
Diskusné stretnutie sa uskutoční dňa 8. decembra 2016 so začiatkom o 10:30 hodine. Podrobnosti nájdete v priloženej pozvánke.

Našim cieľom je poznať vaš názor, skúsenosti a prediskutovať efektívnosť využívania "Dobrovoľníckej služby" ako aktívneho opatrenia trhu práce, ktorú realizujú ÚPSVaR.  Naše pozvanie prijala ambasádorka oceňovania dobrovoľníkov Prešovského kraja, členka výboru NR pre sociálne veci, expertka pre oblasť sociálnych služieb,  poslankyňa NR SR,  pani  PhDr. Soňa Gaborčáková.
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=914

Veríme, že príjmete naše pozvanie a využijete  šancu podeliť sa o svoje skúsenosti, ale aj položiť otázky, ktoré vás zaujímajú. Určite mate záujem zlepšiť sociálne služby a toto je priestor ako môžeme zlepšiť aspoň jednu ich časť.

Pozvánku môžete poskytnúť aj ďalším osobám o ktorých viete, že ich téma zaujíma.

Tešíme sa na spoločné stretnutie a poprosíme vás o prihlásenie sa do 5. decembra 2016