Dobrovoľník vyletí až k oblakom

Dobrovoľník vyletí až k oblakom

Chceš letieť ako vták ? Pomáhaj ako drak. Teda ako dobrovoľník počas Dni aktívneho dobrovoľníctva (DAD). Môžeš si vybrať, kde sa pripojíš, lebo ponúk bude dosť a všetky ich nájdeš TU.

V dňoch 16.9. – 6.10.2017 pripravia neziskové, štátne aj verejné inštitúcie v celom Prešovskom kraji množstvo dobrovoľníckych ponúk rôzneho typu, do ktorých sa bude môcť zapojiť ktokoľvek s chuťou vyskúšať si dobrovoľníctvo či spoznať prácu niektorej zo zapojených organizácií. Dobrovoľníci môžu prísť aj bez nahlásenia, prípadná nutnosť prihlásiť sa je uvedená pri popise konkrétnej ponuky. Ak plánujete prísť ako skupina, ohláste sa danej organizácií vopred!

Tak ako v minulom rok, tak aj v roku 2017 sme pripravili pre jedného z vás dobrovoľníkov možnosť vyhrať vyhliadkový let. Podmienky sú tri: 1) aktívne dobrovoľníčiť aspoň 2 hodiny počas DAD vo vybranej organizácii 2) nechať si v organizácii potvrdiť Váš výkon a 3) svoju "akčnú" foto pri tejto aktivite zverejniť na FB profile Prešovského dobrovoľníckeho centra s označením miesta, nech všetci vidia, aký kus DOBRA ste vykonali.

Pevne veríme, že aj na vás sa usmeje šťastie ako na Andreu - výherkyňu z minulého roka. Z listu Andrejky vyberám: "Tento let bol jedným z najkrajších zážitkov v mojom živote. Veľmi by som sa chcela poďakovať vedeniu ZŠ Komenského vo Svidníku a hlavne pani učiteľke PaedDr. Viera Cahajlovej za to, že som sa mohla zapojiť do tohto projektu a tým sa dostať až do“ oblakov." Pri práci v rámci dobrovoľníctva som získala dobrý pocit z vykonanej práce a zároveň sa mi splnil jeden z mojich snov. Ďakujem! "

POMÁHAŤ PRISTANE AJ VÁM !   Ď A K U J E ME  !

Ďalšie informácie o Dňoch aktívneho dobrovoľníctva v Prešovskom kraji poskytne organizátor podujatia – Prešovské dobrovoľnícke centrum (www.dobrovolnictvopo.sk).

kontakt: Mgr. Dominika Hradiská -  predsedníčka PDC, o.z. ; 0907 125 177, info@dobrovolnictvopo.sk

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.