Dobrý trh

Dobrý trh

V rámci PREŠOVSKÉHO TROJIČNÉHO JARMOKU sa uskutoční dňa 5. júna 2014 v Prešove aj DOBRÝ TRH, a to v dvoch blokoch:

- PKO Čierny orol: 11:00 - 18:00 hod.
  prezentácia činnosti MVO a výrobkov MVO, chránených dielní a klubov.
- Pešia zóna a pódium na Hlavnej ulici: 13:00 - 16:00 hod.
  prezentácia záujmovej a kultúrnej činnosti ľudí s handicapom aj bez neho. 
  
Príďte mladých povzbudiť a potešiť sa navzájom. 

Podrobný program podujatia nájdete v prílohe.

142250_orig-original