Dobrý trh 2014

Dobrý trh 2014

Dovoľujeme si Vás pozvať na pripravovaný II. ročník podujatia, na ktorom chceme podporiť výnimočnosť ľudí s hendikepom.

Zúčastnite sa spolu s nami  DOBRÉHO TRHU 2014, ktorý sa uskutoční  5. júna 2014 v Prešove.
Záštitu nad Dobrým trhom 2014 prevzal primátor mesta JUDr. Pavel Hagyari.
DOBRÝ TRH 2014 sa uskutoční v rámci PREŠOVSKÉHO TROJIČNÉHO JARMOKU.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke. 

Záväznú prihlášku nájdete na linke:
http://www.socialnypresov.sk/novinky/973-dobry-trh-2014-darujme-si-vynimocnost