Doučujeme slovenský jazyk ...

Doučujeme slovenský jazyk ...

Aj u nás v Prešovskom dobrovoľníckom centre sa snažíme napĺnať aktuálne potreby a spájať sily s ďalšími organizáciami pri pomoci utečencom.

Ponuky doučovania slovenčiny v Prešove, organizované na viacerých miesach sa rýchlo zaplnili. Preto sme sa zapojili, a spolu s Marana Tha a ďalšími organizáciami sme pripravili kurzy slovenského jazyka. Aby bežné potreby, ktoré sú súčasťou každého dňa, boli pre Ukrajincov ľahšie zvládnuteľné. Aby nám rozumeli, a my im. Dôkazom toho, že záujem začleniť sa do bežného života je veľký, sú naplnené 4 skupiny, ktoré doučujú naši dobrovoľníci v M Aréne na Sekčove a v budove bývalej SOŠ dopravnej na Koštantínovej 2.

Dobrovoľníkom naše koordinátorki poskytujú pravidelnú intravíziu a podporu.

Ak máš chuť pomáhať s doučovaním slovenského jazyka, spoznať zaujímavých ľudí, ktorí zmýšľajú podobne, pozri sa na dobrovoľnícku aktvitu a zapoj sa: https://www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitosti-dobrovolnictva

Teším sa na Teba tím PDC.