Držte nám palce

Držte nám palce

Milí priatelia,

po 10 ročnej činnosti a na základe povzbudenia členov, spolupracovníkov a kamarátov sme sa rozhodli uchádzať o Cenu Nadácie Orange za rok 2014. Na základe predloženej  nominácie a splnenia formálnych kritérií sme zaradení  do hodnotiaceho procesu.

V spolupráci s odbornými hodnotiacimi komisiami sa v každej kategórii vyberie 5 nominácií, ktoré postúpia do druhého kola hodnotenia. Počas neho organizácie svoju činnosť predstavia pred výberovou komisiou formou osobnej prezentácie. Tieto prezentácie sa budú konať v termínoch 8., 9. a 10. apríla.

Držte nám palce! :-)