E poradňa

E poradňa

Prešovská rozvojová agentúra informovala, že od 1.1.2021  poskytuje individuálne poradenstvo v E-poradni, ktorá poskytuje konzultácie pre prijímateľov sociálnych služieb v Dome kultúry, Nám Mieru 1, prízemie/č.d. 14 v Prešove. Vždy v pondelok - štvrtok od 10:00 -15:00. hod.

Zriadili tam aj počítačový kútik, kde umožňujú bezplatne využívať počítač s pripojením na internet a taktiež sa zapojili do výzvy MPSVaR SR a MZ SR pomôcť seniorom a seniorkám pri ich registrácií na očkovanie. 

V kancelárií dodržiavajú všetky nariadenia a opatrenia Vlády SR a UVZ a naši zamestnanci sú pravidelne testovaní, resp. v súčasnosti už absolvovali 1. očkovanie.

 

Ing. Iveta Stromková 

+421 911 619 482        

konzultácie, poradenstvo, projektové riadenie

Prešovská rozvojová agentúra