Efektívne stretnutia

Efektívne stretnutia

V priebehu roka sme mali niekoľko formálnych i neformálnych stretnutí s lídrami MNO, kde sme diskutovali (marec, máj)o využívaní potenciálu a možnostiach spoluprácu, ale aj EÚ charte mládeže. Začiatkom septembra 2019 sme na porade riaditeľov stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, sme mali možnoť odprezentovať aktivity PDC - o.z. Zamerali sme sa prioritne na Dni aktívneho dobrovoľníctva, ale hovorili sme aj o ďalšej ponuke. Aj takto sa odráža spolupráca VUC a Prešovského dobrovoľnícekho centra v praxi. ĎAKUJEME.