Európa si vybrala Prešov

Európa si vybrala Prešov

Výbor regiónov EÚ je poradný orgán Európskej únie a hlasom regionálnych a miestnych samospráv. Na Slovensku zorganizoval v apríli prvé podujatie (19.04.2018) vo formáte občiansky dialóg pod názvom Európa si vybrala Prešov. Jeho účastníkmi boli slovenskí zástupcovia vo Výbore regiónov aj Európskej komisie. Zástupcovia európskych štruktúr boli:  Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov; Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., vedúci Zástupenia Európskej komisie na Slovensku; Mgr. Miloslav Repaský, poslanec PSK za Európsky výbor regiónov; PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, zástupca Európskeho výboru regiónov.

Veľká časť účastníkov boli študenti Gymnázií mesta Prešov.  Pozvanie prijalo aj niekoľko málo lídrov z MNO, ktoré dlhodobo pôsobia v meste Prešov. Moderovaná diskusia bola pre študentov určite užitočná, ale priestor na diskusiu bol len symbolický. Ak zástupcovia Výboru regiónov EÚ májú záujem o efektívnejšie komunikáciu a naozaj chcú viesť občiansky dialóg, možno by bolo vhodné zorganizovať stretnutie v čase a priestore tak, aby sa mohli aktívny občania zúčastniť.  Oceňujeme, že pozvanie dostala aj popredsedníčka PDC Bc. Juliana Hajduková a Mgr. Peter Németh, člen Rady PDC.