Európsky rok rozvoj - rok 2015

Európsky rok rozvoj - rok 2015

Európska komisia vyhlásila rok 2015 za Európsky rok rozvoja. Po prvýkrát v histórii európskych rokov sa tak snaží smerovať verejnú diskusiu naprieč Úniou práve za jej pomyselné hranice. Na Slovensku pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Viac informácií je v prílohe.