Global vs. local

Global vs. local

V novembrové dni sa u nás zameriavame na stretávanie sa so študentmi. V pondelok 12.11. sme navštívili študentov Inštitútu sociálnej práce a hovorili s nimi o tom, ako ich správanie a konanie v komunite ovplyvňuje globálne výsledky.

Hovorili sme s nimi o ich doterajších medzinárodných skúsenostiach, zdieľali predstavy o vzdialených svetoch a porovnávali zážitky, keby boli naše predstavy o zahraničí zmenené či potvrdené. 

Predstavili sme študentom program Erasmus+, ktorý ponúka mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do aktivít, v rámci ktorých je šanca vycestovať do zahraničia, učiť sa v medzinárodnom a multikultúrnom prostredí, prípadne k tomu ešte navyše vykonať niekde vo svete kus dobra.

A ako sme sa už dozvedeli na začiatku - aj malé zmeny tam, kde žijem, môžu ovplyvniť veľké veci vo svete. Študentov UNIPO sme preto pozvali zapojiť sa do zahraničných aktivít a získať skúsenosti, ktoré im po návrate pomôžu uplatniť sa na pracovnom trhu.

O lokálnych možnostiach angažovania sa sme hvoroili aj s ďalšími skupinami študentov, tentokrát stredoškolákov. Gymnazisti z Levoče a študentky zdravotnej školy v Prešove sa zapojili do našich vzdelávacích aktivít, kde s nimi hovoríme o výz name občianskej angažovanosti. Pomáhame im porozumieť, prečo je dôležité byť aktívny a sprevádzame ich pri identifikovaní problémov v ich okolí a hľadaní riešení na ne. Výsledkom vzdelávania bude niekoľko zrealizovaných malých projektov, ktoré sa budú sústrediť na riešenie konkrétnyhc problémov trápiacich mladých ľudí v okolí zapojených účastníkov.

Ich projekty budú ukončené do konca novembra a my sa už teraz tešíme na hodnotiace mikulášske stretnutia. Veríme, že budeme zdieľať samé dobré správy.

Aktivity sú súčasťou projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.