Grantový program pre optimistov

Grantový program pre optimistov

Do Grantového programu pre optimistov budú projekty prijímané výlučne v elektronickej forme prostredníctvom jednoduchého online formulára. Svoje optimistické projekty  môžete predkladať až do 23. apríla 2015.  Maximálna výška podpory na jeden nápad či projekt je 200 EUR. Viac na linke:  https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-grantovy-program-pre-optimistov-2015