Gratulujeme TOP dobrovoľníkom

Gratulujeme TOP dobrovoľníkom

Začínali sme od myšlienky-semienka, ktorá prerástla v Strom dobrých skutkov. Taký názov nesie brožúrka, ktorá je genézou krajského oceňovania dobrovoľníkov, ktorí svojou aktivitou prispievajú k rozvoju Prešovského kraja. 15. ročník Krajského srdca na dlani 2016 pozná svojich laureátov. Ich mená nájdete v tlačovej správe, ktorá je v prílohe.

Ambasádorkou podujatia  pre rok 2016 bola pani PhDr. Soňa Gaborčáková, poslankyňa NR SR, ktorá sa osobne prítomným prihovorila,  odovzdala mimoriadne ocenenia a zotrvala v diskusii s mladými ľuďmi a zaujímala sa o ich ambície. Prítomných prišiel pozdraviť aj pán Ing. Štefan Kužma, viceprimátor mesta Prešov, ktorý dobrovoľníkom poďakoval za ich obetavosť i vytrvalosť. Slávnostný charakter podujatia podčiarkol pán Milan Rendoš, multi-inštrumentalista,  hudobný redaktor Rádia Regina Východ. Predstavil niekoľko hudobných nástrojov a zahral na fujaru, klenot, ktorý je zapísaný  v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Vhodným predelom pri udeľovaní ocenení boli piesne speváčok, ktoré reprezentovali rôzne  oblasti východného Slovenska. Viac ako 70 účastníkov odchádzalo s dobrým pocitom, že ich práce neostala nepovšimnutá a zaslúžia si naše ĎAKUJEM.

Zároveň chceme poďakovať za pomoc partnerom: Rade mládeže Prešovského kraja, EuropeDirect Prešov, ale aj sponzorom : Cukrárni MILY a ďalším podporovateľom a dobrovoľníkom. 


 

Prílohy na stiahnutie