Hodnotiaca konferencia KomPrax

Hodnotiaca konferencia KomPrax

O prínosoch a úspešných absolventoch neformálneho vzdelávania sa hovorilo na Konferencii KomPrax, ktorá sa uskutočnila 28. a 29. mája 2015 v Kongres Hoteli Dixon v Banskej Bystrici.Konferencia bola rozdelená do dvoch častí. Vo štvrtok bol program venovaný zástupcom odbornej verejnosti, samosprávy a zástupcom formálneho školstva a piatok patril najmä mladým ľuďom, ktorým bol venovaný KomPrax Day. Vzdelávanie cez Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax, absolvovalo na Slovensku takmer 12 000 mladých ľudí. Projekt od roku 2011  realizovala organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

“Cieľom projektu bolo vzdelávanie mladých ľudí a ľudí, ktorí s mládežou už pracujú. Vzdelávali sme ich najmä v oblasti tzv. soft-skills a súčasťou vzdelávania boli malé projekty do výšky 200 eur, ktoré účastníci realizovali na podporu komunitného rozvoja, či zmien vo svojom okolí. Mladým ľuďom sme chceli dať základné zručnosti v oblastiach, ktoré možno nemôžu získať vo formálnom vzdelávaní a takýmto spôsobom ho doplniť,” vysvetlila Ľubomíra Véberová, manažérka projektu.

Za aktívnu podporu pri rozvoji kompetencií mladého človeka bolo udelené ocenenie v rámci Konferencie KomPrax pre tri slovenské školy: Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku. Ocenenie bolo udelené v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl.

PRÁCA S MLÁDEŽOU V 2021

Ako bude vyzerať práca s mládežou v roku 2021? Kto ju bude zabezpečovať? S akou podporou? S akými cieľmi? S akými partnermi? Na tieto otázky odpovie dokument s názvom Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015 – 2021. Dokument bude pripravovaný v širokých regionálnych aj národných konzultáciách. Ďalšie informácie a dokumenty nájdu účastníci aj záujemcovia na linke:

https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Mladeznicka-politika/Priprava-Koncepcie-prace-s-mladezou-2015-2021.alej

Prílohy na stiahnutie