Hodnotiace stretnutie

Hodnotiace stretnutie

Vyhodnotenie DAD - Dni aktívneho dobrovoľníctva sa uskutoční dňa 13. októbra 2016 so začiatkom o 10.00 hod. v Prešove, v priestoroch reštaurácie SORAY, Levočská 2. POZVÁNKA je v prílohe. Hodnotiace stretnutie bude spojené aj s refundáciou nákladov, preto nezabudnite priniesť všetky potrebné náležitosti podľa inštruktáže pre vyúčtovanie. Inštruktážny list sme posielali zapojeným organizáciám. Svoju účasť, potrďte.