Info stretnutie pre účastníkov P18

Info stretnutie pre účastníkov P18

"Popoludnie angažovanosti" sa uskutočnilo v piatok 27. júla 2018  od 15:00 do 18:00 h. na vybraných miestach, takže PDC nemohlo ostať bokom.  V rámci tejto akcie sme pripravili pre nadšencov možnosť zúčastniť sa  informačného stretnutia Svetom letom.   Neformálnym spôsobom sme sa venovali téme dobrovoľníctva a jeho špecifikám, ale aj podmiekam Európskej dobrovoľníckej službe - EDS. Vytvorili sme priestor na otvorenú diskusiu, čo 10 účastníkov veľmi ocenilo. My im ďakujem za dôveru, otvorenosť a ochotu niesť misiu dobrovoľníctva do rôznych kútov  Slovenska.

Národné stretnutie mládeže sa v podobných rozmeroch  konalo po tretí raz v metropole Šariša. Podobné podujatie celonárodného formátu sa konalo v roku 2013 v Ružomberku a v roku 2015 v Poprade.

Hlavným organizátorom Národného stretnutia mládeže P18 je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu, rovnako aj Prešovský samosprávny kraj spolu s ďalšími predstaviteľmi dobrovoľníckeho sektora, ktorú reprezentuje Gréckokatolícka charita Prešov.

Do Prešova prišlo okolo 4 000 mladých ľudí z celého Slovenska i zahraničia, ktorí sa na podujatie zaregistrovali, organizátori pre nich pripravili špeciálny program šitý na mieru, ktorý je zameraný na odvahu.  Počas štyroch dní vystúpilo viac než sto profesionálnych a amatérskych hostí.  

Zdroj:

https://narodnestretnutiemladeze.sk/popoludnie_angazovanosti/

https://www.presov.sk/oznamy/tisicky-ludi-smeruju-do-presova-na-narodne-stretnutie-mladeze-p18-.html